İMAR BARIŞI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

İmar Barışı hakkında çok sorulan ve merak edilen bilgileri burada bulabilirsiniz, lütfen kayıt olmadan önce buraya bir göz atınız.

 

İmar Barışı Kapsamına giren yapılar hangileri?

İmar barışı kanunundan 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar yapı kayıt belgesi alma imkanından faydalanacaktır.

Faydalanacak bina sayısı?

Devletle ihtilaflı olan yaklaşık 16 milyon bağımsız yapıların % 60’ını oluşturan konut ve işyerleri bu kapsamda olacaktır.

Başvurular nereden yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirdiği kuruluşlara başvuru yapılacak.

Ücretlendirme nasıl olacak?

İmar Affı başvurularında arsa rayiç bedeli ve bina yapım maliyetinin toplamının konutlarda %3'ü, iş yerlerinde %5'i kadar harç bedeli ödenecektir.

Kat mülkiyetine geçebilmek için  bedelin iki katı kadar harç ödenecektir. İmar Barışı uygulamasından kat mülkiyetine geçerek faydalanmak için maliklerin ve toplam arsa payının tamamının muvafakati gerekmektedir.

Vatandaş sonrasında bir belge alacak mı?

Vatatandaşlarımız başvuru ile birlikte bakanlıktan onaylı yapı kayıt belgesi sahibi olacaklar ve elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerden yararlanabilecekler.

31/12/2017 tarihinden sonraki yapılar ne olacak?

Yapı kayıt belgesi almayan binalar için bu tarihten sonra kanunda geçen şartlara göre ağır cezalar olabilir.

Yapı Kayıt Belgesi almanın faydaları nelerdir?

Yapı kayıt belgesi  harç bedelini ödeyen vatandaşlar. İskan sorunu olan, bahçesi, balkonu, otoparkı, kaçak, ruhsatsız imara aykırılık içeren ve kat irtifakı ve kat mülkiyeti problemi olan yapılar düzenleme kapsamına girecek. Yok ise geçici olarak elektrik, su, doğalgaz gibi kamu hizmetlerinden rahatça bağlatıp yararlanabilecek.  varsa yıkım kararı duracak. İdari ve para cezaları iptal edilecek.

Yapılar üzerindeki cezalar ne olacak?

Yapı kayıt belgesi alan vatandaşlar  varsa yıkım kararları, idari ve para cezaları varsa düşecek.

Yapı Kayıt Belgesi kullanım süresi ne kadardır?

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra vatandaşın binayı yeniden inşaa etmesine kadar geçerlidir. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda kanundaki mevcut imar durumu geçerli olacaktır.

Kat mülkiyetine İmar affı ile geçilebilecek mi?

İmar Affı başvurularında arsa rayiç bedeli ve bina yapım maliyetinin toplamının konutlarda %3'ü, iş yerlerinde %5'i kadar harç bedeli ödenecektir.

Kat mülkiyetine geçmek istenirse  harç bedelinin iki katı kadar harç  ödenecektir. Kat mülkiyetine geçebilmek ve İmar barışı uygulamasından faydalanmak için toplam arsa payının tamamının muvafakati gerekmektedir.

Kat irtifakı olmayan durumlarda nasıl olacak?

Yapının önceki durumunda kat irtifakı yoksa maliklerin ve toplam arsa payının tamamının muvafakatıyla müracaat ettiklerinde kat irtifakına geçebilecekler. Kat mülkiyetini ise ayrı ayrı kurup, arsa tapusunun yerine, daire tapusu sahibi olabileceklerdir.

Hazine arazisi üzerindeki yapıların durumu nedir?

Hazineye ait taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşların talepleri doğrultusunda bakanlıkça rayiç bedel üzerinden satılacaktır. Bu durumda elde edilen gelirler bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Devlete ödenen harç bedelleri nerede kullanılacak?

Yapı kayıt belgesi  ve kat mülkiyeti sırasında sağlanan gelirler  kentsel dönüşüm başta olmak üzere deprem tehlikesine karşı hazırlık için kullanılacaktır.

İmar affında Boğazdaki yapılar istisna tutulabilir mi?

İmar affıyla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önerge ile İstanbul Boğazındaki ön görünümdeki yapılar ve Çanakkale Gelibolu yarım adası kapsam dışı bırakılmıştır.

İmar affı en son başvuru süresi ne zaman?

30 Ekim 2018 Son başvuru günü olarak belirlendi. Harç yatırma son günü 31 Aralık 2018'dir. Fakat Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı da var.

Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Yapı kayıt belgesi ve kat mülkiyetine geçmek için gerekli olan evraklar en kısa sürede sayfamızda yayınlanacaktır.

 

4 Adımda Kat Mülkiyeti

İmar Affı'na Nasıl Başvurulur?

İmar barışı kanunundan 31 Aralık 2017 tarihi milat olarak kabul edildi ve bundan önce yapılmış yapılar faydalanacaktır.

www.yapikayitbelgem.com adresine başvuru yapılması halinde bu yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilecek.