Yapı Kayıt Belgesi Süreci Nasıl İşliyor?

Yapı Kayıt Belgesi başvurularında arsa rayiç bedeli ve bina yapım maliyetinin toplamının konutlarda %3'ü, iş yerlerinde %5'i kadar harç bedeli ödenecektir.

Kat mülkiyetine geçebilmek için Yapı Kayıt Belgesinde ödediğiniz bedel kadar harç ödenecektir. İmar Barışı uygulamasından kat mülkiyetine geçerek faydalanmak için maliklerin ve toplam arsa payının tamamının muvafakati gerekmektedir.

Yapı kayıt belgesi  harç bedelini ödeyen vatandaşlar. İskan sorunu olan, bahçesi, balkonu, otoparkı, kaçak, ruhsatsız imara aykırılık içeren binalar. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti problemi olan yapılar düzenleme kapsamına girecek. Yok ise geçici olarak elektrik, su, doğalgaz gibi kamu hizmetlerinden rahatça bağlatıp yararlanabilecek.  Eğer var ise yıkım kararı duracak. İdari  para cezaları iptal edilecek.

Ruhsatı olan ancak aldığı ruhsata uygun yapılmayan binalar, imar barışı uygulamaları başladığında en çok talepte bulunacak yapılar arasında. Örneğin 3 kat imar olan ancak binasını 5 kat yapan binalar İmar Barışı uygulamasından faydalanacak. Yapı kayıt belgesi alarak yapmış olduğu son 2 katı yasal hale getirerek İmar Barışı kanunundan yararlanmış olacak.

4 Adımda Yapı Kayıt Belgesi

İmar Affı kanunu; hazine arazisi üzerinde yapılaşmış binaları da Yapı Kayıt Sistemi uygulaması içerisinde değerlendiriyor. Hazine arazisi üzerinde yapılaşmış kaçak binalar bakanlık tarafından belirlenecek rayiç değerler doğrultusunda satın alınabilecek ve İmar Barışı uygulamasından faydalanacaklardır.

 Ülkemizde imar barışı uygulamasından faydalanmak isteyen yaklaşık 16 milyon bina vardır. İmar barışı devletin vatandaşla barışması için yapılmış ve İmar Affı adı ile yasalaşma noktasındadır. Danışmanlık paketlerimizden birini seçerek siz de çok kolay bir şekilde bu imkanlardan yararlanabilirsiniz.

Dikkat!

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Tarihi Ne Zamana Kadar?

Ruhsatı olmayan, ruhsatı olan ancak eklerine uygun olmayan veya iskan aldıktan sonra daha fazla imalat yapılan binaların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amaçlanmıştır. 31 Aralık 2017  bu başvurular için milat alınmıştır. Bu tarihten önce yapılmış yapılar için www.yapikayitbelgem.com adresinden başvurulması durumunda İmar Barışı başvurusu için gerekli dönüş sağlanacaktır.

Başvurular bakanlığın yetkilendirdiği kurulaşlara yapılacak. Yapı kayıt belgesi harç bedeli bankalara yatırılacak. Son faydalanma tarihi olarak  31 Aralık 2018 olarak söylense de bakanlığın 1 yıl uzatma yetkisi vardır.